जिल्हा परिषद शिक्षण सवर्गाच्या वर्ष २०२२ मधील जिल्हास्तरीय बदल्या बाबत यादी

दिनांक-०८-०३-२०२२

1)प्राथमिक पदविधर-भाषा

2)प्राथमिक पदविधर-गणित / विज्ञान

3)प्राथमिक पदविधर-सा.शास्त्र

4)मुख्याध्यापक

5)प्राथमिक शिक्षक

6)प्राथमिक पदविधर-भाषा (उर्दू माध्यम)

7) प्राथमिक पदविधर-गणित / विज्ञान (उर्दू माध्यम)

8)प्राथमिक पदविधर-सा.शास्त्र (उर्दू माध्यम)

9)प्राथमिक शिक्षक- (उर्दू माध्यम)