दिनांक- ०६-०४-२०२२ आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत खालील पदाच्या उमेदवारांची पात्र व अपात्र यादी व गुणानुक्रमे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची मूळ कागदपत्र तपासणी व समुपदेशन.

उमेदवारांची मूळ कागदपत्र तपासणी व समुपदेशन

उमेदवारांची पात्र व अपात्र यादी

 1. Audiometrician,Audiologist,Audiologist & Speech Therapist
 2. Dental Techinician
 3. MEDICAL_OFFICER_COUNSILING_LIST
 4. MO Dental
 5. Psychologist
 6. RBSK MO
 1. Dental Technician Eligible
 2. Dental Technician Not Eligible
 3. Medical Officer MBBS PDF File
 4. MO Dental Not Eligible
 5. Optometrist Not Eligible
 6. Physiotherapist Not Eligible
 7. Psychologist Not Eligible
 8. RBSK MO Eligible
 9. RBSK MO Not Eligible

नोट:-.सर्व उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना येथे क्लिक करून सूचना पाहावी